פיזור אור סטטי ודינמי – רקע ויישומים בחקר חלבונים

Dan Some

Presented by: Daniel Some, Ph.D., Wyatt Technology
Presented Live: May 17, 2020
Language: Hebrew

אפיון ביו-פיסיקלי של חלבונים מספק מידע כמותי רב אודות תכונות בסיסיות כגון איכות, מבנה, יציבות ואינטראקציות. בהרצאה זו אנחנו מציגים שתי שיטות ביו-פיסיקליות חיוניות, שתיהן מבוססות על פיזור אור: פיזור סטטי (multi-angle light scattering, MALS) ופיזור דינמי (dynamic light scattering, DLS). נלמד את היכולות של כל שיטה, עקרונותיהן הפיסיקליות ויישומים בחקר חלבונים. ההרצאה כוללת את החלקים הבאים:

  • SEC-MALS, שיטה שמשלבת MALS עם הפרדה כרומטוגרפית על מנת לאפיין את הרכיבים השונים בדוגמא. עםSEC-MALS ניתן למדוד משקל מולקולרי וגודל (רדיוס) בתמיסה ללא תלות בתכונות האלוציה מהקולונה, וכן ניתן לזהות אגרגאטים וזיהומים, מצב אוליגומרי, היווצרות קומפלקסים של חלבונים או של חלבון עם חומצה גרעינית, שיווי-משקל דינמי וכן לאפיין מולקולות מצומדות (conjugates) כגון גליקופרוטאינים או חלבונים ממבראנלים אליהם מסופחים ליפידים או דטרגנטים.
  • CG-MALS, שיטה שמשלבת MALS עם מערכת להכנה אוטומטית של ריכוזים והרכבים שונים (composition gradient) של תמיסות על מנת לאפיין אינטראקציות ביו-מולקולריות, בעיקר בין חלבונים לעצמו, בין שני חלבונים שונים או בין חלבון לחומצה גרעינית.
  • DLS בקובטה (cuvette) או בצלחת (microwell plate), שיטה שמודדת גודל (רדיוס) והתפלגות גדלים. במסגרת אפיון חלבונים, DLS משמש לבדיקת איכות והמצאות אגרגאטים וכן להערכת יציבות באמצעות תגובת הגודל האפקטיבי לשינויי טמפרטורה וריכוז.